021 635 92 55 info@cafeduleman.ch

Tomate, mozzarella, anchois, lardon, oignon